Kommunestyremøte 25.06.12

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart av møtet, informasjon, navneopprop, sakliste.
Spørsmål til ordfører. Behandlingsregler.
Spørsmål til ordfører. Pål Sandnæs SV.
Spørsmål til ordfører. Lukket behandling.
PS 52/12 Finansiering av Miljøringen.
PS 68/12 Felles barneverntjeneste i Numedal.
PS 53/12 Sluttbehandling av endring av reguleringsplan ID 2011007
PS 54/12 Sluttbehandling av reguleringsplan ID 2011002 boligfelt Hvaale
PS 55/12 Opptak av startlån 2012.
PS 56/12 Tertialrapport 1-2012, Budsjettreguleringer
PS 57/12 Valg av lagrettemedlemmer/meddommere til lagmannsretten for
PS 58/12 Valg av meddommere til Kongsberg tingrett for perioden
PS 59/12 Valg av jordskiftemeddommere for perioden 01.01.2013 til
Pause
PS 60/12 Uvdal barnehage - løsninger, finansiering og framdriftsplan
PS 61/12 Konsesjonssøknad med konsekvensutredning for Godfarfoss
PS 62/12 Praksis ved Nore og Uvdal kommunes utpeking av
PS 63/12 Vedtekter Vebjørn Oddens gavefond.
PS 64/12 Innløsing av festetomter. Opprettelse av ubundet investeringsfond
PS 65/12 Prissetting av boligtomter på Skogen Vest og Hvaale 2.
PS 66/12 Tilrettelegging for utleie av ungboleiligheter.
PS 67/12 Årsrapport MOT 2011.
Avslutning av møtet.
webløsning fra Serit Itum