Kommunestyremøte 26.03.12

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart av møtet, navneoppropp og saksliste.
Tema: Prosjekt ”Lys i alle glas”.
Uttalelse om lokalisering av nytt sykehus i Buskerud
PS 22/12 Sluttrapport Lys i alle glas prosjektet.
PS 23/12 Forprosjekt "Immateriell kulturarv" - omdisponering av prosjektmidler.
PS 24/12 Rådet for eldre og funksjonshemmede.
Gruppemøte i PS 24/12
PS 24/12 Fortsettelse
PS 25/12 Valg av representant til Vestviken 110 IKS.
PS 26/12 Valg av skjønnsmenn for perioden 2013 - 2016.
Avslutning av møtet.
webløsning fra Serit Itum